Prosperos

Vereniging voor kunstbeoefening

Aanbod

Open atelier

Het open atelier is een gemeenschappelijke ruimte voor kunstbeoefening. De huidige groep leden bestaat voor een ruime meerderheid uit mannen en vrouwen die voordien leerlingen waren aan de gemeentelijke academie van Oud-Heverlee.

Het gebruik van het open atelier is beperkt tot de leden van Prosperos vzw. Momenteel is er geen ledenwerving.

Lessenreeksen

De lessenreeksen staan open voor iedereen die wil beginnen of reeds ervaring heeft met één van deze beeldende technieken. Je hoeft geen lid te zijn om deel te nemen aan lessenreeksen.